"НАЗИВ НА КОМПАНИЈА"

Дел од најголемите компании во Македонија

Како дел од листата на 500 НАЈГОЛЕМИ компании во Македонија се наоѓа и нашата компанија која преставува лидер во индустриското производство и сервисни услуги. Оваа престижна позиција преставува дополнителен мотив за Нас и Нашите вработени, кои вложуваат максимални напори за позиционирање на македонскиот пазар. Одговорнсота која ја добиваме со нашето место на листата на 500 НАЈГОЛЕМИ, дополнително не прави горди и не мотивира за освојување не само на Македонскиот пазар туку и за позиционирање на балканските и интернационалните пазари.

ВАКВАТА ПОЗИЦИЈА ГИ МОТИВИРА СИТЕ КОМПАНИИ

И ВОЕДНО ГО СТИМУЛИРА РАЗВОЈОТ ВО МАКЕДОНИЈА

Им благодираме на листата на 500 НАЈГОЛЕМИ за нивните напори да направат рангирање на најдобрите компании во Македонија и им посакуваме успех во понатамошното делување. Очекуваме дека развојот на една ваква статистика ќе им биде од полза на сите инвеститори во Македонија, како домашни така и странски.

Назив: $$
Целосен назив: $$
Дејност: $$
Улица: $$
Населено место: $$
Општина: $$
Град: $$
Плански регион: $$
Телефон: $$
Е-пошта $$
ВЕБ $$
Оснивач $$
Директор: $$
Приход поголем од: $$
Раст на приход %: $$
Профит поголем од: $$
Раст на профит %: $$
Број на вработени поголем од: $$
Оснивачки капитал поголем од: $$
Дата на основање: $$
Ранг по промет: $$
Ранг по добивка: $$
44
позиција

ВО ЛИСТА НА НАЈГОЛЕМИ

77
позиција

ВО ИНДУСТРИЈА

55
позиција

ВО СКОПЈЕ

archetypal-female-_3249633c
ТРАЈКО ТРАЈЧЕВСКИ

``Генерален менаџер и мнозински акционер``

"НАЗИВ КОМПАНИЈА"

Учесник во листата на 500 НАЈГОЛЕМИ

"Макс Струмица"

Најголема компанија од прехрамбена индустрија

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *